Çağımızda Müslüman Olmak ve Müslüman Kalabilmek

Zeynep-der "Her Yönüyle Kadını Konuşuyoruz" seminerlerinin sonuncusunu düzenledi.

Zeynepder “Her Yönüyle Kadını Konuşuyoruz” seminerlerinin sonuncusunu düzenledi. Mart ayının seminer konuğu, Duygu Turan Hanımefendi idi. ”Çağımızda Müslüman Kadın Olmak ve Kalmak” konusunu ele aldı. İlk önce çağımızın nasıl bir çağ olduğu sorusunun cevabını anlatan Duygu Turan Hanımefendi; çağın modern bir çağ olduğunu, modernite denilince eskiye dair ne varsa reddeden anlamına geldiğini belirtti. Akabinde, modern çağın özelliklerini şöyle sıraladı:
 
• İnsanın ilah edinildiği, para ve gücün amaç ve tek gaye   haline geldiği,
 
• Teknolojinin gelişmesi, iletişim araçlarının ve son olarak da internetin yaygınlaşması ile küfrün kıtalarda ışık hızı ile çoğaldığı,
 
• Dinin, ekleme ve çıkarma ile tahrif edilmeye çalışıldığı,
 
 *Müctehid imamlara, müfessir, hadis alimlerine burun kıvırmaların yaşandığı,
 
• Kuran ayetlerinin çağa uygun olanlarının okunmasını, namazın, örtünün Kur’an’da olmadığını iddia edebilecek kadar haddi aşanların yaşadığı...
 
Özelliklerden bahsettikten sonra şu soruların cevabı aktarıldı:
 
Modern çağda;
 
Müslüman kimliği nasıl olmalıdır?
 
Müslüman kalabilme mücadelesi nasıl olur?
 
İlk olarak "Müslüman Kimdir?" sorusunun cevabını veren Duygu Turan hanımefendi, şu maddeleri sıraladı:
 
«Allah’a çağıran, sâlih amel işleyen 
ve ben Müslümanlardanım 
diyenden daha güzel sözlü 
kim vardır?»
(Fussilet 33)
 
*İnsanları Allah’a itaate çağıran, teşvik eden, hakkı hak olduğu için ilan eden,
• Çağırdığına önce kendi itaat eden, Allah’ a ibadeti yaşam nedeni olarak gören,
• İmanını ilan eden, imanı söz ve yaşamında açığa çıkan.
 
2.soruya cevap niteliğinde, Müslüman kalabilme mücadelesinde sadrımıza şifa olacak ayetleri hatırlatan Duygu Turan Hanımefendi, şu ayetler ışığında konuya devam etti:
«İnsanlar, imtihan edilmeden, 
sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?»
(Ankebut 2)
 
«Andolsun sizi biraz korkuyla, açlık ve biraz da mallardan, canlardan ve ekinden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele.»
(Bakara 155)
 
Daha sonra düşmanımızı iyi tanımamız gerektiğini vurgulayan Duygu Turan Hanımefendi,
 
“İşte bu şeytan ancak kendi 
dostlarını korkutur. Siz ondan korkmayın, eğer müminlerseniz 
Benden korkun.” (Ali İmran 175) ayetiyle sadece kimden korkulacağını açıklayıp destekledi.
 
Müslüman Kalabilme Mücadelesi Nasıl Olur? Başlığı altında şu maddeleri sıralayarak devam etti:
 
• İmanı korumak için sürekli bir gayret ve dikkat üzere olmak,
 
• Müslüman kimlik ve yaşamını zedeleyecek davranış ve ortamlardan, fikir ve düşüncelerden İslam safına göç etmek,
 
• Ömür boyu sürecek bir mücadele ve cihada hazır ve istekli olmak,
 
• Bu mücadeleyi Kur’an ile gerçekleştirmek,
 
• Mücadele ruhunu canlı tutmak için Müslüman cemaate azı dişleri ile yapışmak,
 
• Küfre ve onun taraftarlarına; yaşam şekli, kılık kıyafet, düşünce biçimi olarak benzemekten kendini korumak,
 
• Şunu asla unutmamak;
 
"BÜYÜK CİHAD, İÇİNDE GEVŞEME OLMAYAN CİHADDIR!" diyerek sözlerine son verdi.
 

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !