Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh,

Günümüzde eşcinsellik ve lgbti söylemleri giderek artıyor ve yakın tarihe kadar pek çok toplumca kerih görülen bu akım günümüzde resmi haklarla normalleştirilmeye çalışılıyor. Bu mesele evrensel ahlak ilkelerinden, “fıtrat” gerçeğine, Allah'ın peygamberlerinin mesajlarından, sosyal sabitelere, yeryüzündeki “sabit” kanunlardan, tıbbi bulgulara kadar birçok başlıkta incelenebilir.

Ancak biz burada genel bir tabirle “eşcinsellik” diyerek adlandırdığımız bu konuyu, yaptığım okumalardan edindiğim sonuçlarla 7 başlıkta inceleyeceğiz.

İnşaallah bölüm bölüm yaratılışımızın normal seyrini, bu seyrin bozulması durumunda karşılaşacağımız cinsiyet gelişim bozukluklarını, “Eşcinsellik geni” iddiasını, LGBTİ ve içerdiği kavramların izahını, eşcinselliğe psikiyatrik yaklaşımı, ailenin cinsel kimlik gelişim bozukluklarındaki büyük etkisini ve Allah’ın Lut (aleyhisselam) peygamber ile Kuran’ı Kerim’de bize öğrettiklerini işleyeceğiz.

Bölüm I

GENETİĞİMİZ

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. …”

{Nisa Suresi 1. Ayet}

 “O, sizi (önce) topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra 'alaka’dan yaratan, sonra sizi (ana rahminden) çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. …”

{Mümin Suresi 67.Ayet}      

İnsanoğlu Kaç Cinsiyetlidir?

Nasıl var olduğunuzla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Kalbinizin güçlü bir pompaya dönüşme hikâyesini, beyninizin onca kıvrımıyla bilgi işlem ağı haline geliş serüvenini nasıl açıklayabilirsiniz? Siz, nasıl siz oldunuz? Anne karnından nasıl şekillendiniz?

Ya cinsiyetiniz? Şimdi bundan bahsedeceğiz. 

İnsanın başlangıcı, tek bir hücredir.

Milyonlarca kez bölünme ve bir organizmanın tümünü oluşturabilecek farklılaşma yeteneğine sahip, vücudunuzun şifresi DNA’yı taşıyan tek bir hücre… Bu çok özel hücre, kendimize ait benzersiz yapının başlangıcıdır. Anne ve babadan gelen genetik bilgileri taşır.

İnsanoğlu milyonlarca hücrenin birleşiminden teşekkül eder. Gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz, mideniz, karaciğeriniz ve beyniniz birbirinden çok farklı ama birbirine bir o kadar benzeyen milyonlarca hücreden oluşur. Bu hücrelerin her biri inanılmaz bir uyumla çalışan fabrikalar gibidirler. Şimdi bu hücrelerden birine daha yakından bakalım.  Bir fabrikanın kontrol ve idare odası fabrikanın tasarımından, yönetiminden ve işleyişinden sorumludur. Kabaca bu örnekteki gibi bir hücremizin “kontrol odası”na çekirdek deriz. Çekirdeğin içinde genetik kodlarımızı taşıyan DNA iplikçikleri bulunur.  Evet, mikroskopla bakıldığında ipliği andırdığı için onları böyle adlandırırız. Gözle görülemeyen bir hücrenin çekirdeğindeki DNA iplikçikleri yaklaşık 1.5 metredir. DNA iplikçikleri hücre bölüneceği sırada harika bir düzenle kısalıp kalınlaşarak 46 tane X şekline benzeyen yapıyı oluşturur. DNA’nın özel bir şekilde paketlenmesiyle oluşan bu yapıların her birini “kromozom” olarak adlandırıyoruz.

Kromozomlar DNA’yı, yani insanın tüm fiziksel yapısının genetik şifresini içerir. Kromozom sayısı istisnalar haricinde tüm canlı türlerinde farklıdır. İnsanoğlunun her bir vücut hücresinde ise 46 adet kromozom vardır.

Bu kromozomlardan 2 tanesi cinsiyeti belirler. Ayrıca bu cinsiyet kromozomları 2 çeşittir. Bunlardan birini “X”,  diğerini “Y” harfiyle adlandırırız. İnsanın 46 kromozomundan ikisi,  2 tane “X” kromozomu ise (XX)kadın cinsiyeti,  biri “X” biri de “Y” kromozomu ise (XY) erkek cinsiyeti meydana gelir. Bizi ilk sorumuzun cevabına götürecek esas nokta burasıdır.

Bir kadının depo halde bekleyen 400.000 üreme hücresi vardır. (Ergenlik döneminden sonra400.000’dir). Bunlara yumurta hücresi deriz. Yumurtalardan birkaçı her ay olgunlaşır ve hazırlanır. Harikulade karmaşık bir hormonal dengeyle kontrol edilen bu evrede her ay bir yumurta atılır. Bu atılan yumurta, normal vücut hücresinin ‘yarısı’ kadar (23 tane) kromozom içerir. Bu 23 kromozomdan biri cinsiyet kromozomudur. Bu cinsiyet kromozomu kadının iki X kromozomundan biridir. Böylece bir yumurta hücresinin taşıdığı 23 kromozomu 22+X olarak ifade ederiz.

Erkek üreme hücresi olan sperm ise, hareket için özelleşmiş yapısıyla, yumurta ya da başka bir hücreden çok farklıdır. Yumurtanın zarını eritecek enzimlerle dolu bir başlığı, enerji sağlayan çok hareketli bir kuyruğu vardır. Çekirdeğinde ise yumurta gibi 46 kromozomun ‘yarısı’ kadar (23 tane) kromozom taşır. Ve yine bu 23 kromozomdan 1 tanesi cinsiyet kromozomudur. Erkek cinsiyetini XY kromozomları ifade ettiği için, spermlerden bazıları X, bazıları Y kromozomunu taşır. Yani erkek üreme hücrelerinin bazılarının çekirdeğinde 22+X, bazılarının çekirdeğinde 22+Y kromozomlar bulunur.

Bu “yarıya inme” mekanizması insanlığın türüne özgü olan 46 kromozomun  sayısının korunması için çok önemlidir. Böylece döllenmiş yapı zigot, yarısı anneden(23), yarısı babadan(23) gelen toplamda yine 46 kromozomlu sağlıklı bir insana dönüşür.

Döllenme sürecinde annenin atılan yumurta hücresi, babanın spermleriyle karşılaşır.

22+X normal bir yumurta, 22+X normal bir sperm ile kaynaşır ve döllenirse, 44+XX yani toplamda 46 kromozomlu bir kız cinsiyetli zigot meydana gelir.

22+X normal bir yumurta, babadan gelen 22+Y normal bir spermle kaynaşır ve döllenirse, 44+XY yani 46 kromozomlu bir erkek cinsiyetli zigot oluşur.

O halde, insan vücudunda yalnızca 2 farklı cinsiyet kromozomu vardır: X ve Y.

 İnsan genetiğinde ancak erkek ve kadın olmak üzere 2 cinsiyettir.

XX ve XY. Kadın ve erkek.

 “Erkeği ve dişiyi çiftler halinde yaratan O'dur.” {Necm Suresi 45. Ayet}

Buraya kadar normal/sağlıklı fizyolojiden bahsettik.

Ancak esas sorumuz şudur: Eğer tüm bunlar normal olmazsa cinsiyet bundan nasıl etkilenir?

İnşaallah önümüzdeki bölümde bu soruyu cevaplayacağız.

 

Ayrıntılı bilgi için: bkz, Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Moore and Persaud

Yorum Yap

  • Aysel Yılmazer 05-05-2020 13:30

    Rabbinin yarattığını değiştirene Lut aleyhisselam gibi, Rasulune asi olana Musa aleyhisselam gibi sabret!

  • Şeyma 04-05-2020 17:11

    Allah razi olsun kardeşim cok yararlı bir yazı olmuş

  • Guler 04-05-2020 14:13

    Allah razi olsun Sena. Ilimde bilimde ayrilamaz iki unsur. Ilmin oldugu gibi Biimsel aciklamalarin kaynagida Kurandir.