Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Meal Yarismasi Sorulari  (Okunma Sayısı 9131 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Zeynepder2
Editör
La Hukme iLLaLLaH
*****

DUÂ: 646
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 7693« : 07 Mart 2011, 19:31:17 »

1=”Ey Musa biz Allah’ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız” Demeleri üzerine İsrail oğullarının çarptırıldıkları ceza aşağıdakilerden hangisidir?  (Bakara 55 )

 a)Aşağılık maymunlar haline getirilmeleri         c)Bakıp dururken kendilerine yıldırım çarpması.
 b)Zillet ve meskenete duçar kılınmaları           d)Firavun zulüm ve baskısının şiddetlenmesi.

2=Hidayet çağrısına kulak vermeyip sırt çevirenlerin neye benzemektedir?  (Bakara 171 )
 
a)İnat yüzünden dağın başında akşam sabah çakılı duran merkebe
b)Çağrıları işitmediklerinden dolayı cehaletin içinde kıvranan zavallılara
c)Sadece çobanın bağırıp çağırması gibi bir ses duyan hayvanlara
d) 3 şıkta doğru
 
3=Allah azabının şiddetli olduğunu kimler için hatırlatmaktadır?

a)Allah’ın ayetleri kendilerine iletildikten sonra ,Allah’ın nimetini değiştirenler
b)Yeryüzünde zorbalık yaparak insanla işkence edenler için
c)Allah’ın nimetlerini idrak etmekte güçlük çekenler için
d)Allah’ın apaçık mesajlarından haberdar olmayanlar için

4=İnkarcıların  dünya hayatında yaptıkları harcamalar neye benzetilmektedir? (Ali İmran 117)

a) Verimsiz toprağa akmakta olan suya            c) Kavurucu rüzgarın yok ettiği ekine
b)İçinde zehir karıştırılmış olan suya               d) İşlendiği halde verim vermeyen bahçeye

5=Kötülük yaptıklarında  Allah’ı hatırlayıp tövbe edenler ve bir daha o kötülükte ısrar etmeyenlerin vasıfları  aşağıdakilerden hangisidir?         (Ali İmran  135)

a)Günahkar mü’minler        b)İman sahipleri      c)Günahtan korkanlar       d) Takva sahipleri

6=Kıyamet günü hainlik ettikleri şeyler boyunlarına asılı olarak gelip te kazandıkları şeyler  kendilerine tastamam verilecek olanlar kimlerdir?  (Ali İmran 161 )

a)Allah yolunda mallarını harcamayanlar            c) Kendilerine verilen emaneti korumayanlar
b)Başkalarının namuslarına göz dikenler             d) Haksız kazanç elde edenler

7=Zevcelerin çocukları yoksa yapacakları vasiyetten borçlar  çıkarıldıktan sonra kocalarına miras olarak çıkarılan pay ndir? (Nisa 12 )

a)Dörtte üç’ü               b) Dörtte  biri                c) Dörtte dört’ü           d) Dörtte  ikisi

8=”Şüphesiz …………………………….ateşin en alt tabakasına atılacaklardır” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?          (Nisa 145)

a)Kafirler-İnkarcılar                                            c)Münafıklar –iki yüzlüler
b)Zalimler haksızlık yapanlar                             d)Kitap ehli Yahudi ve Hıristiyanlar

9=Tevbe süresinin konusunu  üç kelime ile özetleyin denilirse ne dersiniz? (Tevbe suresi)

a)Müşrik-Münafık-İslam toplumları                 c)Nifak-Hıyanet-Hüküm
b)İnanç-Savaş-Toplum                                      d)Bilgi-Amel-İman

10=Peygamberi müthiş bir iç sıkıntısıyla neredeyse kendisine vahyolunanlara bazısını terk ettirecek hale getiren sebep neydi?          (Hud  12  )

a)Sadece nezir uyarıcı oluşu                             
b)Müşriklerin kıyamet satını merek etmeleri   
c)Kur’anın uydurulduğu  iddiaları
d)Müşriklerin delil olarak kendisine hazine indirilmesi yada beraberinde melekler gelmesi isteğinde bulunmaları

11=Ayetleri yalanlayanların ve o ayetlere uymayı kendilerine yediremeyenlerin cennete girmesinin imkansızlığı anlatılırken kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?(Araf 40)

a) Ateş serinlik verdiğinde                   c)Deve,halat iğne deliğinden geçtiğinde
b)Göğe merdiven dayanması mümkün olduğunda      d)Yer yarılıp merkeze ulaşmak mümkün olduğunda

12= Kafirler ile mü’mimler kimlere benzetilmektedir? (Hud 24)

a)Müflis tüccar ile işleri yolunda giden tüccar        c)Kafesteki kuş ile göklerde serbestçe uçan kuş
b)Dilsiz ve şuursuz kimse ile konuşan ve akleden kimse    d)Kör ve sağır kimseyle gören ve işiten kimse

13= Fahşayı, münkeri ve bağy-i yasaklayan ayetin başında emredilen üç şey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?(Nahl 90)

a)Adalet-iyilik yapma yakınlara yardım          c)Hac-Zekat-Cihat
b)Namaz-Zekat-Oruç                                       d)Ana-babaya ihsan-Takva-Nifak

14=İsra suresinin 67-69. ayetlerinde, insanın yapısında bulunan olumsuz vasıflardan hangisine vurgu yapmaktadır?

a)Cimrilik         b)İtiraz       c)Zulüm     d)Nankörlük

15= İnsanların yaratılmasından daha büyük olduğu söylenen şey aşağıdakilerden hangisidir?(Mü’min 57)

a)Göklerin ve yerin yaratılması  b)Hayvanların yaratılması  c)Denizlerin yaratılması  d)Bitkilerin yaratılması

16=Allahın isteyerek  veya istemeyerek gelin emrine isteyerek geldik diye karşılık verdikleri bildirilenler aşağıdakilerden hangisidir?(Fussilet-11)

a)Melekler    b)Gök ve yer    c)Bütün insanlar       d)İnanlar

17=Kocası hakkında Hz. Peygamberle tartışan ve Allaha şikayette bulunan bir kadından bahsederek başlayan sure hangisidir?

a)Mücadele    b)Mümtehine      c)Haşr       d)Saf

18=İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanar.”sorusunun ardından Allahın kudretine hangi ince benzetmeyle işaret edilmektedir?(Kıyameh 3-4)

a)Onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücü yeter
b)Onu bütün atalarıyla birlikte yaratmaya bile gücü yeter.
c)Onu bütün nesilleriyle birlikte yaratmaya bile gücü yeter.
d)Sivrisinek kanadını bile var etmeye gücü yeter.

19=Allah aşağıdakilerden hangi insanı sevmez?Enam 141.ayetegöre?

a)Verdiği sözde durmayanlar       c)İsraf ederek saçıp savuranları
b)Allah’ın haram kıldıklarından yiyenleri    d)Yalan konuşanları

20=A’raf suresi nerede nazil olmuştur?

a) Medinede       b)Mekkede        c)Hicret esnasında       d)Kudüste

21=Meryem suresinin 54-56.ayetlerinde İsmail Peygamber hakkında bahsedilen özelliklerden hangisi aşağıdaki şıklardan birisinde belirtilmiştir?

a)Daima sözünde duran birisiydi.      c)Cesur ve atılgan bir Peygamberdi.
b)Yumuşak huylu birisiydi.      d)Asla yalan konuşmazdı.

22=Taha suresinin 14. ayetinde tevhidi ölçünün çekirdeğini ifade eden Allah inancı hakkında hangi noktalara vurgu yapmaktadır?

a)Allah’tan başka ilah yoktur.   c)Namaz Allah’ı anmanın önemli bir şeklidir.
b)Kulluk sadece Allah’a yapılır.   d)Üç şıkta doğru

23=Yeryüzünü fesada uğratıp bozgunculuk yapan ,Allah’ın ayetlerini inkar eden azgın kafirlerin cehennemdeki içecekleri ne olarak takdim edilmiştir?(Nebe 25)

a)Kaynar su ve kan       b)Kaynar su ve irin       c) İrin       d)Kan
Kayıtlı

Zeynepder2
Editör
La Hukme iLLaLLaH
*****

DUÂ: 646
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 7693« Yanıtla #1 : 07 Mart 2011, 19:32:46 »

24=Ahirette  aşağıdakilerden hangisi hesaba çekilmeyecektir?

a)Mü’minler    b)Takva sahipleri   c)Hiçbir insan istisna edilmeyecektir.     d)Peygamberler

25=Kulakların ,gözlerin ,kalplerin Allah’ın helak etmesine karşı hiçbir fayda vermediği insan kimlerdir?
                                                                                                                                                            (Ahkaf 26)
a)İnkar edenler    b)Alay edenler    c)Allah’tan başka ilah edinenler.   d)Hepsi

26=Mü’minler mü’minleri bırakıp kafirleri dost edinirlerse aşağıdaki sonuçlardan hangisiyle karşılaşırlar?
                                                                                                                                                            (Ali-imran 28)

a)Kafirler mü’minler üzerinde hakimiyet kurarlar.
b)Mü’minler kafirlerin şerlerinden emin olurlar.
c)Allah ile olan bağlarını koparmış olurlar.
d)Mü’minler iktisadi ve siyasi açıdan güçlenirler.

27=Allah’ın hükmüne saygı göstermek aşağıdaki hangi terimle daha iyi ifade edilebilir?(Hac 32)

a)İbadet          b)Kulluk       c)Takva          d)Zikir

28=İnsanların kendilerine kötülük yapmalarında aşırı gitmeleri ne demektir?(Zümer 53)

a)Günahlar içerisinde saplanıp kalmaları       c)Ticarete dalmaları
b)Dünya sevgisine kendilerini kaptırmaları        d)Mal ve evlat sevgisine düşmeleri

29=Mü’min suresine neden bu ad verilmiştir?

a)Sure mü’minlerin özelliklerini sıralamakla başladığı için
b)Firavun ailesinden mü’min bir kişinin halini anlattığı için
c)Semud kavmindeki mü’minlerin halini anlattığı için 
d)Firavunun mü’minleri öldürmesinden bahsettiği için

30=İnsanların yaratılışlarındaki sıvının Kur-an’da geçen orijinal ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?(Mü’min 67)

a)Alaka          b)Pis su          c)Nutfe          d)Kan pırtısı

31=Yeryüzünde büyüklük taslamalarından dolayı dondurucu bir rüzgarla yok edilen kavim aşağıdakilerden hangisidir?(Fussilet 16)

a)Nuh kavmi       b)Ad kavmi       c)İsrail oğulları       d)Eyke halkı

32=44. sureye ismini veren ve duman anlamına gelen surenin orijinal ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Zilzal          b)Casiye       c)Zuhruf       d)Duhan

33=Hudeybiyede serme ağacının  altında yapıldığına işaret edilen biatın adı aşağıdakilerden hangisidir?
                                                                                                                                                                  (Fetih 18)
a)Biatur-rıdvan         c)Bağlılık ahdi
b)Misakı hudeybiye      d)Vefa ahdi
34=Kadınlardan  adetten kesilmiş olanlar veya adetleri hususunda tereddütte bulunanlar kocaları tarafından boşanmış olursa ne kadar bir zaman beklemek zorunda kalırlar?(Talak 4)

a) 3 ay          b) 9 ay          c) 6 ay          d) 12 ay

35=Ad kavmi Hud peygambere karşı gelmişti.Şuara suresinde Hz.Hud onlara hitap ederken onların üç vasfını dile getiriyor.Bunlar nelerdi?(Şuara 128-129-130)

a)Yalancılık-zorbalık-hilekarlık           c)Menfaat perestlik-gösteriş-dünyaya bağımlılık
b)Korkaklık-hilekarlık-dünyaya düşkünlük      d)Gösteriş düşkünlüğü-dünyaya bağımlılık-zorbalık

36=Örümcek anlamına gelen ankebut suresinde kimler örümceğe benzetilmiştir?(Ankebut 41)

a)Münafıklar       b)Müşrikler       c)Yahudiler       d)Hıristiyanlar

37=Kökü sağlam dalları göğe yükselen bir ağaç ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

a)Güler yüz       b)Güzel söz       c)Takva       d)Sadaka

38=Aşağıdakilerden hangisine ganimetin 5 te 1 inde pay ayrılmaz?(Enfal 41)

a)Yoksullar       b) Yetimler       c)Alla ve elçisi       d)Kalpleri İslam a ısındırılmak istenenler

39=Şüphesiz ki bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe…………………………ayet mealinin devamında Allah’ın nasıl davranacağı açıklanmaktadır?(Rad 11)

a)Allah onlara hidayet vermez          c)Allah onlara zulmetmez
b) Onların durumunu Allah değiştirmez       d)Allah onlara rızık vermez.

40=Neredeyse gökleri parçalayarak,yeri yaracak ve dağları yıkıp çökertecek durum aşağıdakilerden hangisidir?(Meryem 89-90-91)

a)Allah’a kullukta gaflete dalınması      c)Allah’a mekan isnad edilmesi
b)Allah’a çocuk isnad edilmesi          d)Meleklerin cinsiyetinin dişi olduğunun iddaa edilmesi.

41=Kavmine “Yaratıcılarının en güzelini sizin ve atalarınızın Rabbi olan Allah’ı bırakarak Ba’l’e mi tapıyorsunuz?”uyarısını yapan peygamber kimdir?(Saffat 123-126)

a) Hz.Hud       b) Hz.Salih       c) Hz.İlyas       d) Hz.Davut

42=Kıyamet anında göğün yarılması ile ilgili benzetme aşağıdakilerden hangisidir?(Rahman 37)

a)Kıpkızıl kızarmış yağ          c)Gecenin en koyu karanlığı
 b)Kaynayıp Püsküren bir volkan       d)Üst üste yığılmış bulut kümeleri

43=Cehennemin en alt katında cezalandırılacak  olanlar kimlerdir?(Nisa 145)

a)Kafirler       b)Münafıklar       c)Müşrikler       d)Yahudiler

44=İnsanın azgınlığına yol açan en temel husus aşağıdakilerden hangisidir?(Alak 6-7)

a)Namaz kılmaması      b)Boş şeylerle uğraşması     c)Çok malının olması     d)Kendini yeterli görmesi

45=Ayetlerin az bir bedel karşılığı satılması aşağıdakilerden hangi davranışla ifade edilebilir?(Maide 44)

a)Adaleti gözetmemek          c)Kur-an’ın hükümlerini değiştirmek
b)Hakkı ayakta tutmamak          d)Kur-an ayetleriyle alay etmek46=Birkaç yıl içinde galip gelecekleri ve böylece mü’minlerin sevineceği bildirilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?(Rum 1-5)

a)Rumlar       b)Sasaniler       c)Mısırlılar       d)Habeşliler

47=Kur-an’da adı geçen tek sahabe kimdir?

a)Hz.Ebu Bekir       b)Hz.Zeyd       c)Hz.Ali       d)Hz.Osman

48=Karada ve denizde oluşacak fesad ve bozgunculuğun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?(Rum 41)

a)Kıyametin yaklaşması             c)İnsanların kendi işledikleri kötülükler
b)Her şeyin zamanla bozulmaya mahkum olması    d)Her şeye bir ecel tayin edilmesi

49=Aşağıdakilerden hangisi sadece Allah’ı tesbih amacı ile dile getirilir?(Nasr 1-3)

a)Şükür          b)Hamd       c)Minnet       d)Tefekkür

50=Hutame’ye (Allah’ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşine )atılacak kişinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamaktadır?(Hümeze 1-7)

a)Kaş-göz işaretleriyle alay etmek       c)Müslümanları aldatmak
b)İnsanları arkadan çekiştirmek       d)Mal toplamak ve onu durmadan saymak
Kayıtlı
Amâk-ı Hayal
Laİlaheİllallah
****

DUÂ: 256
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 651


Kudüs ümmetin kalbidir.Yarın günlerden özgürlük..!


« Yanıtla #2 : 08 Mart 2011, 02:51:38 »

Bizde kendi kendimi zi sınav ettik iki soru beni zorladı biraz diğerleri kolay geldi inşALLAH  hepsi doğrudur cevaplar ne zaman gelcek  ?
Kayıtlı

HAK-PERESTİM, ARZ-I İHLAS ETTİĞİM DERGAH BİR. BİR  NEFES AYRILMADIM  TEVHİDDEN ALLAH BİR...
BEN BENİ BİLMEM HAKİKATTE, SEN BİLİRSİN BENİ, BENİM BİLDİĞİM BİR TEK, ALLAH VE RASULÜDÜR...
MuSALLi
Süper Moderatör
La Hukme iLLaLLaH
*****

DUÂ: 261
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1949


« Yanıtla #3 : 08 Mart 2011, 02:57:15 »

Bende kendi kendimi sınadım  glsm Cevaplarda en kısa zamanda paylaşılacak inşALLAH,bakalım kaç yanlışım çıkacak  masm
Kayıtlı

لا اله إلا الله محمد رسول الله

“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir azası rahatsız olursa, diğer azalar da bu yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır.”k.karınca
Elhamdülillah
**

DUÂ: 11
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 178« Yanıtla #4 : 08 Mart 2011, 02:58:23 »

cevapları da alsak
Kayıtlı

k.karınca
Elhamdülillah
**

DUÂ: 11
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 178« Yanıtla #5 : 08 Mart 2011, 02:59:01 »

mayısta meal yarışmasına gireceğim...dua edin benm için çok önemli ve zahmetli bi sınav olacak...
Kayıtlı
MuSALLi
Süper Moderatör
La Hukme iLLaLLaH
*****

DUÂ: 261
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1949


« Yanıtla #6 : 08 Mart 2011, 03:11:29 »

mayısta meal yarışmasına gireceğim...dua edin benm için çok önemli ve zahmetli bi sınav olacak...
RABBİM yardımcınız olsun
Bu sorularda size ön hazırlık olmuştur
Kayıtlı
Amâk-ı Hayal
Laİlaheİllallah
****

DUÂ: 256
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 651


Kudüs ümmetin kalbidir.Yarın günlerden özgürlük..!


« Yanıtla #7 : 08 Mart 2011, 03:24:28 »

Aynı usul olursa kolay olur kardeşim çünkü önce sure verilmiş sonra ayet istenmiş .önce ayet verilip sure istense daha zor olurdu sınavın için Allah zihin açıklığı versin tabii önce çalış hangi sure hangi mesajı veriyor kısa notlar al sonra dua Rabbi zidni ilmen ve fehmen  okuryazar okuryazar
Kayıtlı
Zeynepder2
Editör
La Hukme iLLaLLaH
*****

DUÂ: 646
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 7693« Yanıtla #8 : 08 Mart 2011, 12:45:41 »

Cevaplarda en kısa zamanda paylaşılacak inşALLAH,bakalım kaç yanlışım çıkacak  masm


hee öylemiymis cevaplari da mi yayinlayacakmisiz  masm Kültür baskanim duyurulur cevaplar bekleniyor....
Kayıtlı
Zeynepder4
"NasıLsın ? Diye sorma //FiListin// gibiyim ışte.. Bir yanim işgaL ediLdi bir yanim Direnişte!
La Hukme iLLaLLaH
*****

DUÂ: 252
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2355


ÖZLEMEKTEN yorulmuşum kapında durdur beni...


« Yanıtla #9 : 08 Mart 2011, 16:53:16 »

soruların çıktısını aldım. ben de kendimi deniyeyim bakalım kaç yanlış çıkacak?
Kayıtlı
Zeynepder Basın Birimi
Zeynepder Basın Sorumlusu
Laİlaheİllallah
****

DUÂ: 179
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 752« Yanıtla #10 : 08 Mart 2011, 21:29:11 »

Duydum bacım duydum da, bu kadar çabuk mu istiyorsunuz cevapları.Kendini denemek isteyenler varsa onlara da fırsat versek olmaz mı?
Kayıtlı
Zeynepder4
"NasıLsın ? Diye sorma //FiListin// gibiyim ışte.. Bir yanim işgaL ediLdi bir yanim Direnişte!
La Hukme iLLaLLaH
*****

DUÂ: 252
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2355


ÖZLEMEKTEN yorulmuşum kapında durdur beni...


« Yanıtla #11 : 25 Mart 2011, 12:37:48 »

ALLAH'ın bizlere gönderdiği eşsiz kitabımızın mealinden hazırlanan bu güzel soruları hepimiz okuyalım cevaplayalım.

cevap anahtarını da kültür birimiz yayınlacak inşALLAH


Kayıtlı
Zeynepder2
Editör
La Hukme iLLaLLaH
*****

DUÂ: 646
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 7693« Yanıtla #12 : 27 Mart 2011, 16:43:20 »

Cevaplar
1:c
2.c
3.a
4.c
5.b
6.c
7.d
8.c
9.b
10.d
11.c
12.c
13.a
14.d
15.a
16b
17.a
18.a
19.c
20.b
21.a
22.d
23.b.
24.c.
25.c
26.c
27.c
28.a
29.b
30.c
31.b
32.d
33.a
34.a
35.d
36.b
37.b
38d
39.b
40.b
41.c
42.a
43.b
44.d
45.c
46.a
47.b
48.c
49.b
50.c
Kayıtlı
Zeynepder4
"NasıLsın ? Diye sorma //FiListin// gibiyim ışte.. Bir yanim işgaL ediLdi bir yanim Direnişte!
La Hukme iLLaLLaH
*****

DUÂ: 252
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2355


ÖZLEMEKTEN yorulmuşum kapında durdur beni...


« Yanıtla #13 : 27 Mart 2011, 16:57:29 »

cevaplar yayınladı ama ben cevap anahtarımı bulamadım
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer: