Ocak Ayı Evlilik Okulu Notları

Ocak Ayı Evlilik Okulu Notları

Ocak Ayı Evlilik Okulu Seminer Notları

Zeynepder’in’’ Evlilik Okulu Projesi'nin bu ayki konuğu hocamız Sabiha Ateş Alpat idi. Eşler arası akrabalık hukuku ve fıkhı hakkında seminer verdi. Hocamız toplumu oluşturan en küçük birimin ve en önemli birimin aile olduğunu belirterek söze başladı. İslam’ın istediği ideal aile modelinde ev okuldu. Hanımın hocası, kocası; çocukların hocası, anneleridir. Hocamız bu girişten sonra şu soruyla konuşmasına devam etti: Neden şimdi model aileler yok? • Ailenin İslami kurallara göre teşkil edilmesi gerektiğinden habersizlik • Kurani terbiyeden geçmeyen nefislerin bencilliği • Sorunların boşanma derecesine gelene kadar çözülmemesi Kuran-ı Kerim’de eşlerden bahsederken zevç olarak bahsedilir. Adem(a.s) zevci (eşi) Havva annemiz bir bütünün yarısı anlamında; diğer bir ayette Nuh(a.s) eşinden bahsederken Nuh’un karısı diye bahsedilir; bir bütün değil farklı. Çünkü Nuh(a.s) karısı onu yalanlamıştı. Zevç olabilmek için olması gerekenler: • İnanç birliği(denklik) • Güzel ahlakta birlik • Salih amellerde ortaklık olmalı Konuşmasını sorular eşliğinde şekillendiren hocamız devamla: Evlenecek kişiler kendilerine şu soruları sormalı • Niçin evleniyorum? • Sorumluluklarım neler? • Kadın olarak annelik erkek olarak babalık yükünü taşıyabilir miyim? • Buna hazır mıyım? Donanımda mıyım? Bu sorular karşısında net cevapları olan kişi artık ailenin temelini atmaya hazır bulunmaktadır diyen hocamız aileyi bir binaya benzetti. Binanın (ailenin) temelinde bu 4 T bulunması gerekir diye belirtti.

1. TEVHİD(evde erkek ya da kadının dediği değil; Allah’ın dediği olur, olmalıdır.

2. TESLİMİYET(biçilen görev ne ise, razı olunmalıdır)

3. TAKVA(bu duygu Allah’tan korkmak olduğundan aile içi sorumluluklarda titiz olmayı sağlayacaktır)

4. TERBİYE(Kurani bir terbiye ile hareket edildiğinde saygı, sevgi, anlayış, hoşgörü aileye hakim olur sorunlar bile bu çerçeveden çözülmeye çalışılır.

Temeli atılan ailemizin direklerini;

ADALET: Nisa suresi 135. Ayeti okuyarak açıklama yapan Sabiha Ateş Alpat hocamız, güven duygusu ve hukuk aile binasının duvarlarını oluşturması gerektiğini söyledi. Hukuk maddesini Bakara 228. Ayetle açıkladı.

Ailenin ilkelerinde 5(S)nin olması gerektiğini söyleyen Sabiha Ateş Alpat maddeler halinde şöyle sıraladı:

1. SAYGI: Sevdiğimizi Allah için seversek saygı duymak zor gelmez.

2. SEVGİ: Sevgi Allah için olursa tükenmez.

3. SAMİMİYET: Eşler en yakın sırdaşımız olmalıdır.

4. SADAKAT: Namusta ve sevgide sadık olunmalı

5. SABIR: Kulluk yürüyüşünü beraber yaptığımız insanla tabii zorluklar olacak hayat yokuşunu birlikte çıkıyoruz bunlara sabır. Bu 5 S'den sonra erkeklerin ‘’kavvam’’ özelliğinin olduğunu söyleyen Sabiha Ateş Alpat, Nisa Suresi'nin 34.ayeti ışığında kavvam sıfatını açıkladı. Kayyim, yönettiği kurumu keyfine göre yönetmez; hakimin gösterdiği doğrultuda yönetir. İşte evi üzerinde ‘’kavvam’’ olan erkek de aileyi kendi keyfine göre yönetmez; Allah’ın koyduğu kuralları yürürlükte kılar diyerek eşlerin birbirlerinin akrabalarının hak ve hukukunu gözetmek zorunda olduğunu vurgulayarak sözlerine son verdi.

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !