Gençlerin, İslam'ın hakimiyetinin önündeki  engelleri sorgulaması biz Muhammed ümmetini geleceğe dair daha fazla umutlandırıyor.İşte bu sorgulamalardan biride geçtiğimiz günlerde Özgür Üniversiteli dergisi adına / Suat Yıldız'ın, Zamanın Zeynebi Derneği Başkanı Eğitimci Yazar Sabiha Ateş Alpat  ile yaptığı röportajda gerçekleştirildi.Özgür Üniversiteli Dergisinin hazırlamış olduğu bu röportajı siz okurlarımızın değerlendirmesine sunuyoruz.

Özgür Üniversiteli dergisi adına / Suat yıldız
Soru:1.   Bilindiği üzere toplumumuzu derinden yaralayan özellikle dinamik bir kesim olan gençliği kıskacı altına alan bir ahlaki çöküntü söz konusu.  Yaşanılan bu ahlaki çöküntüyü değerlendirir misiniz? Toplum olarak içinde bulunduğumuz ahlaki çöküntünün boyutlarına değinir misiniz?

Cevap:1: Ahlaki çöküntünün  hızına yetişilemiyor desek  abartmış olmayız. Boyutları, üzülerek ifade edeyim ki tahayyülümüzün üzerinde. Medyaya, kamuoyuna yansıyanlardan bu fotoğrafı okumak mümkün  .Özellikle büyük şehirlerde parkların, bankların, yol kenarlarının hali içler acısı, her türlü  mahrem hareketler gençler tarafından serbestçe yapılabiliyor. İlk okul çocuklarının dahi  aşktan bahsetmeleri, madde bağımlılığının ilk okul çocuklarına kadar ulaşması. Boşanma vakalarının artması,. Aldatmanın  neredeyse toplumun normal göreceği kadar yaygınlık kazanması. Artık travestilerin, eş cinsellerin bile dernekleşip  hatta millet vekilliğine dahi aday olmaya kalkması. Ekonomik anlamda ticari ilişikilerde   dürüstlük ilkesinin unutulması. Yargıda adaletin yerini bulmaması. Siyasette  iktidar hırsının  tüm insan haklarının önüne geçmesi  ahlaksızlığın boyutunu gözler önüne seriyor. Acı bir durum  da, şu önceki kavimlerden Kur’an haber verirken ahlaki  çöküntünün ahlak haline gelmesi, kronikleşmesi sonucu helak oldukları anlatılır. Şimdi günümüzde ise  ahlaki çöküntün her türlüsü bir arada yaşanıyor.Şu an toplumda  Semud kavimin, Ad kavminin Sodom halkının, Eyke halkının ki- bunlar helak olmuş  kavimlerdir-  tüm özellikleri birleşmiş bir vaziyette…
Soru:2.   Sizce bu ahlaki çöküntünün altında yatan temel sebepler nelerdir? Ahlaki çöküntüyü hedef edinenlerin ne tarz araçlar kullandığını söyleyebiliriz?
Cevap:2… Bu konuda sağlıklı sonuca varabilmek için ıslah ve ifsad kavramlarını iyi bilmek gerekir .Kur'an ifsad kavramını bize öğretirken her türlü yozlaşmayı ,her türlü çöküntüyü ,her türlü bozgunculuğu ifsad olarak öğretir. İfsad baş  müsebbipleri ise ideolojilerdir. Beşeri sistemler ve o sistemlerin uygulayıcılarıdır. “”O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez.” (2/Bakara 205)..Enteresandır fesadı  ıslah diye adlandırıyorlar “Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar”(Bakara:12)…Her şeyi
 En iyi bilen Allah fesadın kaynağını bize bu ve benzeri ayetlerde bildirmiştir. En önemli etken sistemdir. Sonra da aile,çevre ve okul faktörü var. Aile insan için ilk okul   ve dolayısı ile yeri dolamayacak derece de önemli bir eğitim kurumudur.  Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun; onun yakıtı, insanlar ve taşlardır; görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyrulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir.   (Tahrim 6)İnsanın sosyal bir varlık olduğu ve etkilenen bir yapıya sahip olduğu gerçeğinden hareketle çevrenin eğitimli sağlam olması gerekiyor. Bu bağlamda ilahi ikaz şöyledir “Ey mü'minler Allah'dan korkunuz ve dosdoğrularla, gerçekten hiç ayrılmamış olanlarla beraber olunuz”(Tevbe:119)
Ve okul. Üzgünüz, eğitim kurumu olması gereken okullar fonksiyonlarını korumuyorlar. Okulları bu bağlamda dillendirirken birileri sanki eğitime karşıymışız gibi algılıyor .Böyle  algılansa  da doğruları ifade etmek zorundayız. Bugün okullar her türlü haya ve iffetten uzak özgürlük adı altında  her türlü  hayasızlığın işlendiği bir durumdadır. İlk okullara kadar eroin ve ya  cinselliğin indiği  söyleniyor ve anneler tarafından dile getiriliyor. Bir öğretmen ki gayri meşru çocuk elde ediyor ve onu ölüme terk edebiliyor. Öğrencisiyle  sözüm ona aşk yaşayan  öğretmenlerin  zaman zaman medyada yer aldığını görüyoruz. Ve İslam’ın öz  sahih, hakiki değerlerinden uzak yetiştirilen gençlik ve çocuklarımız  seküler tapınma amelleriyle zehirleniyorlar. Kur’an’a göre en büyük yanlış şirktir. Bu olunca da genel manada diğer fesat çeşitleri de ardı sıra geliyor ne yazık ki…
İlginçtir bu fesada öncülük edenlere  yapmayın denilince de  yine Kur-an'ın  ifadesiyle Biz ıslah edicileriz. Bugünkü deyimle “Özgürlüklerden yanayız. Çağdaşlık demokrasi vs…”
 soru:3  Toplumumuzu, özelikle gençlerimizi bu ahlaki çöküntüden kurtarmanın yolları nelerdir? Çözüm önerilerinizi söyler misiniz?
Cevap:3:Çözüm  önerileri için lokal tavsiyeler sanırım  derde deva olmaz. Köklü çözümler olması gerekiyor ki bu da yönetim sistemin çarpıklığı ile birebir orantılı. Sistem  değişmedikçe köklü bir çözüm  de olmayacaktır…Bunun dışında vicdan sahibi her bir kimseye görev düşmektedir.  Planlı, projeli çağı kuşatıcı,  kadroları tarafından ciddiyetle takip edilen  eğitim programlarına  ihtiyacımız var diye düşünüyorum.  Müslümanlar ayrılık/ihtilaflı meseleleri bir yana bırakarak ortak  çalışmalarla güç birliğine gitmelidirler… Bununla beraber çağı yakalamak adına  özellikle gençlerin, gelişen teknolojiyi mümince kullanmalarını sağlamak zorunluluğu vardır….Eğitimin sisteminde köklü değişikliklerin olması ve  eğitime “Ikra” anlayışının  hakim olması gerekiyor. Ayrıca Okulların karma eğitimine son vermesi aklıma gelen çözüm önerilerinden bir kaçı.
Bana bu  fırsatı tanıdığınız için  teşekkür ediyor, Özgür Genç  okurlarına  sevgi ve selamlarımı iletiyorum..

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !