• Sabiha Ateş ALPAT01 Ekim 2012 17:55

    Tesettüre bürünmüş bir Mü´mine hangi misyonu yüklenmiştir ?

1-   Tesettüre bürünmüş bir Mü´mine hangi misyonu yüklenmiştir. Bu noktada hal ve hareketleri nasıl olmalıdır?


Cevap :1:Bismillahırrahmanırrahim..Sorunuza geçmeden önce Doğru haber okuyucularını Allah´ın selamı ile selamlıyor sizlere teşekkürlerimi iletiyorum..İnsan Yaratılanların içerisinde akıl ve irade verilen tek varlık.Bundan dolayıdır mükellef tutulmuştur.  Mükellefiyeti iman etmekle başlar.Allah cc kadın ve erkeği yeryüzünde halife olarak görevlendirdiğini beyan etmiştir. Halife; En öz ifadeyle görevlendirilmiş insan demektir.Allah dini için insandan; Teslimiyet ve ardından temsiliyet istemiştir.  İman eden erkekler ve iman eden kadınlara ayrı ayrı  görevler vermiş olsa da aynı misyonu   vaaz etmiştir. İman eden kadın da yer yüzünde Allah´ın dininin temsilcisidir . İman edenler için hayat sistemi/ölçü/ kanun belirleme merci yalnızca Allah´tır..Tesettür de Allah´ın koyduğu ölçülerden,emirlerden yalnızca biridir. Tesettür biz Mü´mine´lerin kimliğinin  sadece bir parçasıdır bu nedenle her şey değil sadece bir şey olduğunu düşünüyorum. Kimlik insanın kim olduğu kişilik ise kim olduğuna uyumlu söz ve davranışlarıdır gerçeğinden hareketle, tercihini İslam´dan yapan hanımefendilerin tüm hal ve hareketleri  taşıdığı kimlik ile örtüşmelidir.Kaldı ki; Tesettürlü hanımlar olarak üzerimizdeki tesettür;  İslam kimliğine  sahip olduğumuzun,yaşam tarzımızı İslam´dan yana yaptığımızın deklare edilmesi anlamını taşımaktadır. Bu nedenle İslam kimliği sosyal hayatta, sokakta,ev de vs. İnanmış bir kadın için neyi öngörmüşse,   bulunduğu hal ve durumda ,tercih ettiği İslam kimliğinin canlı şahidi olarak, hareket ve davranış tarzını Allah´tan,kitaptan almak zorundadır.. Hiçbir alan İnanmış kadına yasak edilmiş değildir.Ama kendisinden istenen dişiliği ile değil kişiliği ile var olmasıdır.Bizler   Peygamber (sav) min bu çağdaki sahabeleri olarak, davranışlarımızın  emrini Kur´an´dan nasıllığını da Peygamberden almak zorundayız...Söz ve hareketlerimize  bu  hakikatin hakim olması gerekir...

2-   Kapalı olmak ile tesettürlü olmak aynı anlama mı geliyor? İkisi arasında ki farklar nelerdir? Cevap:

cevap 2: Aynı şeyler olduğunu düşünmüyorum..Kapatmak,adetten,gelenekten,soğuktan,sıcaktan vb gibi bir nedenden de olabilir. Tesettür ise bir kimlik tercihidir.. Ahlakını,hukukunu,hal ve davranışlarını,siyasetini,ticaretini kısacası hayatı ilgilendiren her ne varsa  hükmünü ve içeriğini Allah´tan alan bir Mü´mine´nin kıyafet ve giyim tarzının hakiminin de Allah olduğunun göstergesidir tesettür. Ve tekrar edelim tesettürü ahlaktan,hal ve davranışlardan,konuşma üslubundan kısacası Kimliğimizin diğer noktalarından ayıramayız,ayrı düşünemeyiz bir bütün değerlendirmek durumundayız..Birisi  bez parçalarından  kapatmak,giyinmek anlamına gelir,diğeri bir kimliktir. Arsındaki fark bu kadar net ve açıktır "

3:Giyinik olduğu halde açık olana Allah lanet etmiştir" Hadis- Şerif´ini nasıl anlamalıyız, bu bağlamda tesettürün ölçüsü nedir?
Cevap:3: Amellerin  Allah katında kabulü için Salih olma özelliği taşıması gerekir. Bir amelin Salih olması/olabilmesi için iki şart gerekir.1: Allah´ın emri olması
2: Allah´ın emrettiği ölçüde olması ..Tesettürde de bakıyoruz Allah´ın emridir,o halde emrettiği ölçüde olmalıdır ki ibadet kapsamında kabul edilsin. .."Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek ve süs olacak giysi indirdik; fakat takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Gerek ki, düşünüp ibret alırlar"(A´raf.26)..Takvaya bürünmemiş bir bedenin  bez parçalarına bürünmesinin  ne anlamı vardır..

Tesettürden kasıt nedir!
Kadının dişiliğini başkalarının bakışlarından korumak ve ırzı meşrû olmayan cinsel isteklerden ve ona yaklaştıran olumsuzluklardan sakındırmaktır..Bugün gelinen noktada başlara bağlanan ama her türlü alımı ve şaşaa´yı üzerinde bulunduran eşarpları,daracık pardisomsü kıyafetleri ve envayi çeşitleriyle cazibeli kıyafetleri İslam´ın istediği tesettür kapsamında değerlendirmenin imkanı yoktur.Tesettür de şekil yok ama verilen bir ölçü vardır.Ahzap 59.. da emredilen uygulama da özet olarak istenen
1:tepeden tırnağa uzun ve vücut kalıplarını kapatacak şekilde bol olması
2:Kendisi süs olmaması,sade ve gösterişsiz olması.
3:erkek kıyafeti olmaması...
4: ince ve şeffaf olmaması..Tüm bu özelliklere baktığınız da  Tesettürden kastın, kadının dişiliğini yabancılara kapatması manasına geldiği aşikardır.İbadetlerde gaye Allah rızasıdır, Allah´ta  koyduğu ölçülere  uymayan ibadetleri kabul etmeyecektir. Çünkü Allah maide suresi ayet 27.de sadece takva sahiplerinden kabul edeceğini beyan etmiştir...
4:Son yıllarda tesettürlü bayanlarda sevindirici bir artış görülüyor. Yalnız önceleri kapalı bayanlar ile açık bayanlar arasındaki farklılıklar rahatlıkla gözlenebiliyordu. Tesettürlü bayanların oturup kalkma, yürüme, konuşmasında daha doğrusu hayatının her alanında gözle görülür farklılıkları vardı. Ne yazık ki son dönemde bu farklılık kendini hissettirmiyor. Parklarda ve topluma açık diğer yerlerde kapalı olan bir bayanı uygun olmayan hal ve hareketler içinde görebilmekteyiz veya başını örttüğü halde pantolon, mini etek giyerek karşımıza çıkabiliyorlar. Bu durumun sebebi nedir? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?C

Cevap:4. Tabi üzücü bir durum ve  gerçekten üzüntü duyuyorum.. kimlik  ve kişiliğin tanımını özet olarak şöyle açıklamak mümkündür..
  Kimlik, Kim olduğunuzdur ki; bilinçli tercih önemlidir..

Kişilik ise; kim olduğunuz ile uyumlu söz ve davranışlarınızdır..Bu uyumsuz davranışların en baş sebebinin bilinçli kimlik tercihlerin olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Vahyin ekseninde kurulmamış ve gerçekten Allah´ın istediği ana  ve baba rolünü ifa etmeyen ailelerde yetişen neslimiz ve devamında sistemin dayatmasıyla  yasaklanan Allah´ın örtü emri, Kültür emperyalizmininde etkisiyle ciddi anlamda düşüncede,anlayışta,yaşayışta, vahiyden ve peygamber örnekliğinden uzak bir algıyı yerleşik hale getirdi.İbadetlerde istenenin, Kur´an ve sünnetten öğrenilmeyişi,  tesettürsüz ama örtülü olmalarından dolayı  bir kimlik ve bir tercih farkını ortaya koyamıyor.Bu acı bir durumdur.

5:Tesettürlü bir bayan taşıdığı tesettürün hakkını nasıl vermelidir?
Cevap:5.Aslında  sadece tesettürlü bayan değil kimlik  tercihini İslam´dan yana yapmış olan her bir birey kimliğinin gereklerini yerine getirmelidir..Tesettürlü hanımlar; Benim kılık kıyafetimin hakimi,emredicisi Allah´tır diyerek, tesettürü giydiklerini unutmamaları gerekir. Zira "La ilahe İlla Allah" tevhid kelimesi ile ikrar edip kabul ettikleri dinde "Bütün hüküm Allah´ındır" mesajı vardır.O halde davranış,tutum,ahlak,anlayış,bakış açısı,kültür,sanat,eğitim yani hayata dair ne varsa  Tevhid ekseninde olacağının ikrarıdır bu...İşte bu ikrarın dik duruşunu her alanda  yaşamalı ve  gereğini yapmalıdır. Biz başı boş bırakılmış değiliz ve sonunda Allah´a döneceğiz  ve Allah yaptıklarımızdan haber verecektir.

Cevap6:Sadece emir olunduğu şekilde örtünmek yeterli midir? Örtündükten sonra neler yapılmalıdır. Yani örtünmeden sonraki aşama ne olmalıdır?Cevap:6: Tesettürü bilinçli tercih kimliğinin  bir parçası olarak gören bir hanımefendi, bu sorumluluk ile sokağa çıkarken temsil ettiği kimliğin gereklerini unutmamalıdır.. Önce tesettürünü, Allah´ın tesettürden kastına uygunluğuna dikkat ederek  seçecek. Sonrada Yer yüzünde ki halifelik görevinin gereği olarak  evinden başlayarak  topluma ve sosyal hayata dair  Allah´ın kendisine yüklediği sorumluluklarını ifa etmek durumundadır.Örtündükten sonra yürüyüşünden,konuşmasına. Davranışlarından,ahlakına tüm davranışlarının Tesettür olması gerektiğini unutmaması gerekir..
7:Genç kızlara tesettür nasıl sevdirilebilir?
Cevap:7:Allah´ı sevdirerek. İmanı öğreterek. Kur´an mesajıyla gençlerimizi tanıştırarak. Peygamberimizle (sav) yüzleştirerek... Bunun için ciddi eğitim programlarına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Gençlerin  gönüllerine giden yoldan,onların kalplerinin fethine  zemin hazırlanmalıdır. Gençlerimizi olumsuz anlamda çevreleyen çok şey var.gençleri çevreleyen  olumsuzluk çemberini Vahyın ışığı ile yaracak programlara ihtiyaç var diye düşünüyorum...

Selam ve dualarımla teşekkürlerimi iletiyorum..
Sabiha Ateş Alpat

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !