Zeynepder Derneğinin yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilmiş olan roportaj bölümünün ilk ismi Zeynepder´in kurucusu, yazar Sn Sabiha Ateş Alpat Hanımefendi..Hayatını İslama vakfetmeye çalışmış bir hizmet ehli.. Hocamız ile Zeynepder´i ve güncel meseleleri konuştuk;


1)Hocam öncelikle Zeynepder'in kuruluş aşamasında hangi hususları göz önünde bulundurarak böyle bir dernek oluşumu kararı aldınız?

1: Bismillah..Öncelikle bu nazik  röportajınız için teşekkür ediyorum..Zeynepder bir avuç mümine hanım tarafından kuruldu.Kurulmuş aşamasında En çok titizlikle üzerinde durduğumuz nokta Allah´ın  yapacağımız iş ile ilgili koyduğu sınırlar nelerdir? Oldu...Bu ciddi araştırmalar yapmamıza neden oldu.İşin fıkhını tamamlamadan adım atmadık.Sınırlar netleşince Mü´mine hanımın sosyal hayatta yerini alması Şart inancıyla bu derneği kurma kararı almış olduk..

2)Derneğin geçmişi ve bugününü karşılaştıracak olursak nasıl bir değişme ve gelişme olmuştur?

2:Derneğimiz henüz üç yaşında... Elhamdulllah ki her geçen gün hayır işlerinde zaman zaman öncü  olarak ve zaman zaman da diğer kardeş derneklerle   el ele tutuşarak faaliyetlerini sürdürüyor...Özellikle Mü´mine hanımların kendilerine olan güvenini tazeledi diye düşünüyorum..Ve her  yaptığı işte kazandığı tecrübeyi çalışmalarına katarak yürüdüğü için  her geçen gün daha iyiye gidiyor..Değişimi de biz iki türlü algılıyoruz.Örneğin bir tohumu toprağa koyarsanız iki türlü değişim kaçınılmazdır;
  1: Çürüyerek
   2: Yeşillenerek.
Bu yüzden elbette ki değişim olmalıdır. Ama bu değişim Allah´ın koyduğu Takva ölçüleri noktasında olursa bir manası vardır..Bu yönde değişim hayat boyu devam etmelidir.Bunu da Zeynepder´de görüyoruz   Elhamdulillah...

3)Zeynepder, kadın ve aile yapısı olarak nasıl bir prototip amaçlar?

3:Kadın meselesi tüm çağlarda istismar edilmiş bir mesele... Eski çağlara baktığınız da insan olup olmadığı bile tartışılmış...İslam´ın  gelişiyle  kendisine verilmesi gereken değerin ve yerin verildiğini biliyor ve böyle inanıyoruz.. Kadın ya para kazanmak için çalışır durumda ya da ev hanımlığı diyerek pasifize edilmiş bir hayatın mahkumu olmuş..Aslında her hanım evinin hanımıdır..Zeynepder, Kur´an´ın  kendisine çizdiği çizgi ekseninde Evde,toplumda,sosyal hayatta yerini alması gerektiğini ve toplumda gelişen olaylar karşısında fikir üreten,çözüm üreten yara saran katkı sağlayan pozisyonunda olması gerektiğine inanmaktadır..

4)Derneğin gelecekte yapılması planlanan çalışmalarından söz edebilir misiniz?

4: Derneğimizin Üç temel alanı var.Eğitim,kültür ve yardım..Bu üç  kolda birimlerimizi oluşturduk..Her alanda anın vacibini dikkate almak durumundayız..İnşaAllah yaptıklarımızdan tecrübe alarak kuruluş amacımıza uygun bir şekilde faaliyetlerimizi artırarak ve özellikle de kalıcı olması adına  daha etkin projeler üzerinde çalışmak durumundayız..Zamanı geldikçe uygulamaya koydukça  sizlerle paylaşacağız.

5)Derneğin internet üzerinde de çalışmaları bulunmakta..teknolojik gelişmelere açık olmanın bu anlamda ne gibi katkıları olmuştur?..

5:İnternet  her eşya gibi iyi kullanınca güzel bir nimet..Ve  Var olan her şey gibi Teknoloji de helal sınırlar çerçevesinde kullanılması farzdır..Teknolojik gelişmelere kapalı kalmak bir yerde Dünya ya kapalı kalmak gibi bir  durum..M´üminler gerçekten Dünya ile irtibatı kesen değil bilakis Dünya ya müdahil olması gerekir.Dünya Kulluk sınavını kazanma yeri olduğu için bizler için önemli bir yerdir...Teknoloji de bu açıdan değerlendirilip ve öylece kullanılmalıdır..Sesimizi duyurma ve  kardeşlerimizin sesini duymak açısından önemli iki katkısını sıralamak mümkün..

6)kitap çalışmalarınızdaki konuları belirleme de hangi hususları baz alıyorsunuz?

6:Hayatın içinden konuları tercih ediyorum.Bu yüzden her okuyan kendinden bir şeyler mutlaka buluyor. Kitaplarımızı okuyanların ilettikleri mesajlarda bunu  net olarak görüyorum...Kitap içerisinde bulunan noktanın mutlaka İslami cevabı da yer aldığı için  inşaAllah faydası oluyordur  diye umut ediyorum...

7)Kitap çalışmalarınız,dernek içi faaliyetleriniz,kadınlara yönelik çalışmalarınızla sizi tanıyoruz.peki bu kadar koşuşturma içerisinde
kendi yaşamınızdan feragat ederek insanlara faydalı olabilmek adına neleri hedef alırsınız?


7:Benim için Dünya hayatı gerçekten çok önemli,çok kısa. Kısa hayatta Sonsuz bir hayatın kazanılması gereken bir sınav içersindeyiz.  O Zaman kısa zamanı verimli kılmak kaçınılmazdır..Fazla uyumam.Bir de alışılmış klasik ev oturmaları denilen ve aynı zamanda anlamda veremediğim  keyfi oturumlarım yoktur...Dernek çalışması da ekip işidir.Önde siz gözükürsünüz ama asıl kahramanlar görünmeyenlerdir. Bu yüzden çok da feragat ettiğimiz bir durumla karşı karşıya kaldığım söylenemez..

8)Hocam İslam dünyasındaki gelişmelere gelecek olursak görüyoruz ki yapılan bütün zulum ve baskılar müslüman halklara yapılmakta.bunun için müslüman ülkeler nasıl bir yapılanmaya geçmelidir?

8: Bence cevabı zor olmasa da çözümü oldukça zor bir soru..Neden bunca kan ve göz yaşı Müslümanlardan? Neden hep ölen benim?.. Bunun sorumlusu biz değil de kim?.Ayeti kerime bunun nedenini açıklıyor...
"Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizde ki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar". (Al-i İmran Suresi, 103)..
Çözüm ise Kesinlikle Kur´an ve sünnette...Mekke döneminde  sosyal hayatın karmaşasına,zulüm savaşlarına çözüm Kur´an ve sünnet olmuştu..Ve  kurulan iman kardeşliği.. Bu yüzden gerçekten özellikle  Müslüman halkların öncülerine ciddi sorumluluklar düşmektedir...

9)Ülkemizdeki kadın hareketlerini ve feminizme bakış açısını değerlendirir misiniz?

9:.Feminizmin ilk olarak Hollanda´nın bir şehrinde kurulduğu söyleniyor. Temel endişesi daha çok kadın özgürlüğüne dayanmaktadır.Kendilerini modern,çağdaş olarak tanımlayanlar olaya bu açıdan yaklaşıyorlar.Ülkemizde de bir takım arayışlar içerisine girildiği bir vakadır. Bu arayışların sebebinin geleneğin baskısı, Sistemin dayatmacı tutumu ve aile içindeki şiddet,kadınların  istismara  uğraması gibi sebeplere dayandırıyorum..Ülkemizde durum gerçekten biraz daha karmaşık.Allah´ın kadınlara vermiş olduğu haklardan habersiz olanlar haksız arayışlar içerisine giriyorlar. Zira feminizmi savunan ama Müslüman olduğunu söyleyenlere de rastlayabiliyoruz.
  Öncelikle biz kuluz.Kulluğun cinsiyeti olmaz Elbette ki bizde özgürlükten yanayız.Esaretten  yana kim olur ki?.Ama özgürlük anlayışımızı beşeri ideologlardan değil vahiyden alırız...

10)Zeynepder'i günümüzün feminist akımlarının alternatifi olarak görebilir miyiz? "müslüman kadın hareketi" diye adlandırabilir miyiz?
10:Hayır! Bu tanım bizi ifade etmiyor diye düşünüyorum. Biz, Allah bize var ol dediği için varız..Birileri var olsa da olmasa da biz yine varız,var olmalıyız ve var olacağız..Mesela Feminist akım olmasaydı Mü´mine hanımlar var olmayacak mıydı?!.İlla bir şey dememiz gerekiyorsa; Müslüman hanımlara toplum  hayatında yer yok diye iftira atanlara verilen cevaptır diyebiliriz..
11)Modernizmin kadınlara sunduğu batı hayat tarzının karşısında zeynepder, müslüman kadınlara nasıl bir yaşam biçimi sunar?

11: Bunun cevabı çok net ve açıktır.Zeynepder kimseye yaşam biçimi sunmaz,sunamaz. Biz Hayat biçimimizi Allah´tan alırız.Zeynepder ancak bu hayat tarzının uygulayıcısı olur ve  inancının gereğini yapar.

12)Kur'an-ı kerim hepimiz için hayat rehberi. hiç unutamadığınız ve sizin için ayrı özelliği olan bir ayeti bizimle paylaşır mısınız?

12: İnanın çok zor bir soru..İlah kavramında araştırma yapmama vesile olan ayeti orjinali ile de meali ile de  ilk duyduğum günden beri  hiç unutmadım. "Arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? O halde sen mi koruyucu olacaksın?"( Furkan suresi 43)...Bir de Maide suresi 44 ayetini Rahmetli Timur Taş hocadan dinlemiştim. Hayatımda şok etkisi yapan ayetlerden biri olmuştu...


13)Son olarak gerek reelde gerek internet üzerinde olan takipçilerinize mesajınız ne olur?13:Müminler bir birlerinin velileridirler. Bir birlerine hakkı tavsiye der ve nasihatlerde bulunurlar. Bu nedenle bizlerde bir birimize hakkı hatırlatıcı,sabrı tavsiye eden olmalıyız...Hangi çağda olursak olalım,dinin canlı şahidi olmak bizim görevimiz.BU yüzden esen rüzgarlara göre yön  değiştirmemek için İman´ı ilkeleri iyi tedris etmeliyiz..

Zeynepder: Hocam çok teşekkür ederiz.ALLAH kaleminize kuvvet versin..

S.A.A: Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok tşekkür ediyorum sizleri Allah´ın selamı ile selamlıyorum

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !